gmina yt

 

info tv

spis 1

 


Wójt Gminy Bielsk

Józef Jerzy Rozkosz

tel. (24) 265 01 02

pok. nr 112


Sekretarz Gminy Bielsk

Krystyna Chyba

tel. (24) 265 01 07

pok. nr 113


Skarbnik Gminy Bielsk

Maria Groszewska

tel. (24) 265 01 11

pok. nr 103


Referat Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego

Podinspektor ds. gospodarki gruntami, centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, zarządu mieniem komunalnym

Adam Lewandowski

tel. (24) 265 01 06

pok. nr 102

Inspektor do spraw budownictwa, obrony cywilnej i spraw obronnych

 Edyta Dominiak

tel. (24) 265 01 14

pok. nr 106

Inspektor do spraw produkcji rolnej

Urszula Kajkowska

tel. (24) 265 01 06

pok. nr 102

Inspektor do spraw realizacji inwestycji i zamówień publicznych

Wanda Przemyłska

tel. (24) 265 01 09

pok. nr 116

Inspektor do spraw ochrony środowiska i zarządzania kryzysowego

Sławomir Pietera

tel. (24) 265 01 14

pok. nr 106

Inspektor do spraw drogownictwa

Jarosław Lubiński

tel. (24) 265 01 09

pok. nr 116

Podinspektor do spraw obsługi właścicieli nieruchomości i wymiaru opłaty za gospodarkę odpadami

Agnieszka Ziółkowska

tel. (24) 265 01 27

pok. nr 2


Referat Spraw Obywatelskich

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Krystyna Kamińska

tel. (24) 265 01 08

pok. nr 4

Inspektor do spraw ewidencji ludności

Marta Guzowska

tel. (24) 265 01 08

pok. nr 4


Referat Organizacyjny

Inspektor do spraw organizacyjnych i kadrowych

Renata Szara

tel. (24) 265 01 26

pok. nr 201

Inspektor do spraw obsługi Rady Gminy

Magdalena Gretkowska

tel. (24) 265 01 12

pok. nr 107

Inspektor do spraw kultury, sportu i promocji gminy

Mariusz Piechowski

tel. (24) 265 01 25

pok. nr 202

Podinspektor do spraw organizacyjnych i obsługi sekretariatu

Agnieszka Kujawska

tel. (24) 265 01 01

pok. nr 111

Informatyk

Piotr Paćkowski

tel. (24) 265 01 25

pok. nr 202

Inspektor do spraw pozyskiwania środków finansowych

Bogdan Sieradzki

tel. (24) 265 01 25

pok. nr 202


Referat Finansowy

Skarbnik Gminy, Kierownik Referatu Finansowego

Maria Groszewska

tel. (24) 265 01 11

pok. nr 103

Zastępca Skarbnika

Anna Chrobot

tel. (24) 265 01 11

pok. nr 103


Księgowość Oświaty

Inspektor do spraw księgowości oświaty

Małgorzata Król

tel. (24) 265 01 13

pok. nr 101

Inspektor do spraw księgowości oświaty

Anna Sobocińska

tel. (24) 265 01 13

pok. nr 101

Inspektor do spraw księgowości oświaty

Aneta Marczewska

tel. (24) 265 01 13

pok. nr 101


Księgowość finansowa (podatkowa)

Inspektor do spraw księgowości podatkowej

Renata Janikowska

tel. (24) 265 01 04

pok. nr 104

Inspektor do spraw wymiaru i opłat

 Małgorzata Przyczka

tel. (24) 265 01 04

pok. nr 104

Inspektor do spraw księgowości

Zofia Lenczewska

tel. (24) 265 01 04

pok. nr 104

Inspektor do spraw księgowości budżetowej

Renata Chrobocińska

tel. (24) 265 01 10

pok. nr 115

Podinspektor do spraw wymiaru, poboru i księgowania rozliczeń opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 Katarzyna Tomczak

tel. (24) 265 01 27

pok. nr 2

 

         bip   powiat plocki   zgrp   pup

         elektronicznaskrzynkapodawcza   narodowesr   wku   mapa aktywnosci 1

         woj   dump   baner krus  

         km      mikroporady   baner2 szybki PITpl logo CEIDG

         pit      Baner KAS 1

Copy Right © 2013 Gmina Bielsk